Novinky e-mailom

Zaregistrujte sa do e-mailového klubu a získajte informácie o výhodných akciách, nízkych cenách a novinkách ako prvý!

Nasledujúce položky sú voliteľné.Cestovné poistenie

V rámci komplexných služieb zaisťuje naša agentúra taktiež rozsiahle cestovné poistenie do zahraničia.

Pre našich klientov ponúkame komplexné poistenie v spolupráci s poisťovňou Allianz Slovenská poisťovňa a.s., ktoré zahŕňa:

  • liečebné náklady
  • úrazové poistenie
  • poistenie batožiny
  • poistenie zodpovednosti za škodu a
  • doplnkové asistenčné služby.

Vo väčšine prípadov ponúka Allianz Slovenská poisťovňa a.s. klientom STUDENT AGENCY zvýhodnené ceny. Nespornou výhodou poistenia Allianz Slovenská poisťovňa a.s.je v porovnaní s podmienkami ostatných poisťovní krytie liečebných výkonov do neobmedzenej výšky a značne vysoké krytie úrazového poistenia. Súčasťou je taktiež nepretržitá asistenčná služba. Základné informácie o cenách nájdete nižšie.

Allianz-logo

 
 

DOHODNITE SI POISTENIE ONLINE

 
 
 
 Balíček komplexného poistenia pre súkromné osoby

                               zóna: EURÓPA okrem SR                USA / KANADA               SVET /okrem USA, KANADY, SR/

 DOSPELÝ*                            1,7 EUR                               3,0 EUR                                     3,0 EUR
 DIEŤA*                                  0,9 EUR                               1,5 EUR                                     1,5 EUR 
 SENIOR*                               2,5 EUR                               5,2 EUR                                      5,2 EUR

 

* poznámka:
dieťa /do 15r. vrátane/
dospelý /od 16 do 70/
senior /od 71r. a viac/

 

POISTENIE STORNOVACÍCH POPLATKOV

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ponúka pre klientov aj službu navyše:
- poistenie storna vašej letenky, zájazdu, ubytovania, ... Poistenie sa vypočítava 2,8% z hodnoty služby, ktorú si u nás zakúpite. 
- poistenie storno špeciál vašej letenky, zájazdu, ... Poistenie sa vypočítava 3,53% z hodnoty služby, ktorú si u nás zakúpite. Viac informácií vám poskytnú naši predajcovia na jednotlivých pobočkách, prípadne telefonicky.

Poistenie je možné dojednať len v deň vystavenia vašej letenky, príp. zaplatenia vašej objednanej služby, ... . Nie je možné uzavrieť dané poistenie dodatočne, poistenie na storno nie je možné zrušiť a uhradená čiastka je nevratná.
 

V prípade, že máte záujem o poistenie, kontaktujte nás telefonicky: 0800 121 121, emailom:  letenky@studentagency.sk alebo navštívte naše pobočky.

 

 

   

Podieľajte sa na zlepšení našich služieb. Píšte svoje podnety priamo riaditeľovi.

Vyhledávání

All intranet Current section


Valid XHTML 1.0 Transitional