Pri cestách do zahraničia nezabudnite na cestovné poistenie

Zariadíme vám to kvalitné poistenie

V rámci komplexných služieb zaisťuje naša agentúra taktiež rozsiahle cestovné poistenie do zahraničia

 

 

Pre našich klientov ponúkame komplexné poistenie v spolupráci s poisťovňou Allianz Slovenská poisťovňa a.s., ktoré zahŕňa:

  • liečebné náklady
  • úrazové poistenie
  • poistenie batožiny
  • poistenie zodpovednosti za škodu
  • doplnkové asistenčné služby

 

Poistenie Allianz – Slovenskej poisťovne poskytuje komplexné krytie a jeho súčasťou sú aj nepretržité asistenčné služby 24/7. Základné informácie o cenách nájdete nižšie.

Balíček komplexného poistenia pre súkromné osoby

   zóna EURÓPA okrem SR USA/KANADA SVET okrem USA, KANADY, SR
DOSPELÝ* 1,7 EUR 3,0 EUR 3,0EUR
DIEŤA* 0,9 EUR 1,5 EUR 1,5 EUR
SENIOR 2,5 EUR 5,2 EUR 5,2 EUR

* poznámka: dieťa do 15 r. vrátane, dospelý od 16 do 70, senior od 71 r. a viac

 

Poistenie stornovacích poplatkov

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ponúka pre klientov aj službu navyše

  • poistenie storna vašej letenky, zájazdu, ubytovania... Poistenie sa vypočítava 2,8% z hodnoty služby, ktorú si u nás zakúpite. 
  • poistenie storno špeciál vašej letenky, zájazdu... Poistenie sa vypočítava 3,53% z hodnoty služby, ktorú si u nás zakúpite. Viac informácií vám poskytnú naši predajcovia na jednotlivých pobočkách, prípadne telefonicky.

 

Poistenie odporúčame dojednať  v deň vystavenia vašej letenky, príp. zaplatenia vašej objednanej služby... v prípade dodatočného dojednania poistenia sa uplatňuje čakacia lehota(t.j. nie sú kryté poistné udalosti vzniknuté prvých 14 dní od dojednania poistenia); poistenie stornovacích poplatkov nie je možné zrušiťresp. uhradené poistné sa v prípade zrušenia nevracia.  

V prípade, že máte záujem o poistenie, kontaktujte nás telefonicky: 220 502 050, emailom:  letenky@studentagency.sk.