Upozornenie

Z technických dôvodov vám dočasne nemôžeme ponúknuť vízový servis. Ospravedlňujeme sa za komplikácie a ďakujeme za pochopenie. Tím STUDENT AGENCY

Na webových stránkach STUDENT AGENCY nájdete informácie ohľadom víz do viac ako 80 krajín sveta. 

UPOZORNENIE: Podmienky pre udelenie a platnosť víz sa môžu meniť a konzulárne úrady nie sú povinné cestovné kancelárie o zmenách informovať. Preto odporúčame overiť si potrebné informácie na www.mzv.sk a na konkrétnom zastupiteľskom ú­rade.

Informujte sa vždy aj na víza krajiny, cez ktorú letíte tranzitom. Tranzitne víza nie sú potrebné len ak neopustíte medzinárodný priestor (neplatí to ale vždy, napr. pre Bielorusko, Kazachstan a niektoré oblasti Číny – tranzitné ruské resp. čínske víza sú potrebné).

Nové pravidlá týkajúce sa víz pre cestujúcich na Srí Lanke s platnosťou od 1.1.2012:
Všetci cestujúci na Srí Lanku buď na účely krátkodobého pobytu alebo na nasledujúce účely turistické, obchodné, tranzitné musia získať ETA (Electronic Travel povolenie) pred príchodom na Srí Lanku. Viac informácií o poplatkoch, spracovanie žiadosti a kontaktné údaje nájdete na webových stránkach www.eta.gov.lk