Letecká spoločnosť Air Berlin je v insolvencii

Dňa 15. 8. 2017 letecký dopravca Air Berlin (AB) požiadal súd o zahájenie insolvenčného konania.
Nemecká vláda následne poskytla zadĺženému dopravcovi preklenovací úver vo výške 150 miliónov eur na zaistenie ďalšej prevádzky. V súčasnosti prebiehajú rokovania o budúcnosti AB s potenciálnymi záujemca.

Základní fakty o d'alšej prevádzke:

  • Prevádzky vybraných letov do USA, všetky lety do Karibiku a Abu Dhabi boli znížené. Ostatné destinácie pokračujú podľa letového poriadku.
  • Letenky vystavené do 14. 8. 2017 vrátane sú podl'a predpisov nerefundovatel'né.
  • Cestujúci, ktorí si kúpili refundovatel'nú letenku a rozhodnú sa necestovat', môžu uplatniť svoj finančný nárok v rámci insolvenčného konania.
  • Letenky vystavené od 15. 8. 2017 je možné refundovať podl'a podmienok, poskytnutie refundácie podlieha schváleniu dopravcu.
  • Vybavovanie reklamácií a poskytovanie kompenzácií bolo pozastavené, cestujúci môžu uplatniť nárok v rámci budúceho insolvenčného konania. Zároveň je možné vyplnenie reklamačného formulára: https://www.airberlin.com/en/feedback/complaint
  • Programy na zbieranie bodov a míl' boli deaktivované, rovnako sa nedajú aktuálne využívať poskytnuté vouchery.


Vel'mi nás mrzia prípadné komplikácie, vzniknutú situáciu priebežne moniturujeme a budeme prinášať nové informácie.