Cenník služieb od 28.02.2023

Od 1. 1. 2005 došlo v Slovenskej republike k zmene províznych podmienok zo strany leteckých spoločností podľa modelu fungujúceho v ostatných európskych krajinách alebo napr. v USA. Celková cena letenky sa skladá z ceny za letenku + letiskové poplatky (vyberané prostredníctvom cestovných agentúr a určené na prevádzku jednotlivých letísk) + transakčné poplatky. Cenu letenky určuje letecká spoločnosť, výšku letiskových poplatkov jednotliví prevádzkovatelia letísk a výšku transakčných poplatkov predajca leteniek.

 

Výška transakčných poplatkov v EUR

1. Rezervácia a vystavenie letenky


a) všetky letecké spoločnosti (okrem nízkonákladových leteckých spoločností)

Telefonicky, osobne, e-mailom 10 - 34 EUR/osoba
On-line cez internet 0 - 24 EUR/osoba*


b) nízkonákladové letecké spoločnosti

Osobne 24 EUR/osoba
On-line cez internet 15 EUR/osoba*2. Realizovanie zmien


a) letenky

Zmena/storno pred vystavením 0 EUR
Zmena/storno vystavenej letenky 40 EUR/osoba**
COVID-19: zmena voucheru alebo otvorené rezervácie na novú letenku / predĺženie voucheru  16 EUR/osoba**
Administratívny poplatok za spracovanie refundu a vystavenie dobropisu 10 EUR/osoba


b) cestovné služby (ubytovanie, prenájom áut, eurovíkendy, parkovanie na letisku a ďalšie)

Zmena/storno objednávky 20 EUR/osoba**
Rezervácia vystavenie DEX - Dubai Experience 22 EUR/osoba
Storno DEX - Dubai experience viac ako 72 pred odletom - dospelá osoba  10 EUR
Storno DEX - Dubai experience viac ako 72 pred odletom - dieťa 2 - 11 rokov 5 EUR


* Čiastka môže byť pri vybraných ponukách znížená
**K transakčnému poplatku účtuje ďalšie poplatky poskytovateľ služby (letecká spoločnosť, autopožičovňa, hotel atď.)

 

3. Ostatné doplnkové služby

Rezervácia konkrétneho sedadla v lietadle, online odbavenie, zabezpečenie platenej služby od leteckej spoločnosti (batožina, transfer, preprava športovného zavazadla, zvieraťa atď.)

16 EUR

Sprostredkovanie parkovacieho miesta cez spoločnosť ParkAero

12 EUR

Poplatok za non-stop asistenční službu (pre neurgentné objednávky spracované mimo štandardnú pracovnú dobu, teda cez víkendy, sviatky a pracovné dni od 18:00 do 8:00 hodín)

24 EUR

 

4. Zľavy (neplatí pro nízkonákladové dopravce)

Pre majiteľa kariet ISIC, IYTC, ITIC or EYCA Student je plný transakčný poplatok za vystavenie letenky znížený o  
a) v prípade rezervácie cez online systém, neplatí pre letenky nízkonákladových dopravcov 4 EUR/osoba
b) v prípade osobnej, telefonickej alebo e-mailovej rezervácie, neplatí pre letenky nízkonákladových dopravcov 8  EUR/osoba
Znížený poplatok na vybrané špeciálne ceny pre študentov a mládež (neplatí pre letenky nízkonákladových dopravcov) 24 EUR
Poplatky pre deti 0 - 1 rok (vrátane)  
a) za vystavenie a rezerváciu letenky 12 EUR
b) za zmenu letenky 8 EUR
c) za storno už vystavenej letenky 8 EUR
Poplatky pre deti od 2 - 11 let (vrátane)  
a) za vystavenie a rezerváciu letenky 24 EUR*
b) za zmenu letenky 20 EUR
c) za storno už vystavenej letenky 20 EUR
d) administratívny poplatok za spracovanie refundácie a vystavenie dobropisu v prípade plnej vratky od dodavateľa služby 5 EUR


Transakčné poplatky sú nevratné. Zmeny sú vyhradené.

Upozorňujeme, že pri vybraných zľavnených letenkách (pre študentov a mládež) je nutná osobná návšteva a predloženie dokladu o veku
(pas alebo OP), príp. i zľavovej karty (ISIC, EURO 26 apod.)
Storno vystavenej letenky a vrátenie peňazí


a) Storno zo strany klienta

So storno podmienkami je klient oboznámený pri zakúpení letenky. Informujte sa o týchto podmienkach, prosím, vo vlastnom záujme. Niektoré tarify (zvlášť tie cenovo najvýhodnejšie) možu mať storno poplatok vo výške ceny letenky. Vždy o vašej požiadavke informujte čo najskôr agenta, ktorý vystavoval letenku (max. 24 hodín pred odletom). Storno je nutné previesť osobne alebo písomne, napríklad emailom. V prípade emailovej požiadavky je storno požiadavka akceptovaná až potvrdením zo strany nášho pracovníka. Vždy si vo vlastnom záujme potvrdenie doručenia vyžiadajte. Nedoručené emaily, emaily zaslané na chybnú emailovú adresu či telefonické požiadavky na storno v prípade už vystavenej letenky sa v prípade reklamácie nezohľadňujú.

Lehota pre navrátenie peňazí je závislá na autorizovaní čiastky k vráteniu leteckou spoločnosťou (zvyčajne cca 1 mesiac, prípadne dlhšie).

b) Storno zo strany leteckej spoločnosti

Letecká spoločnosť má podľa prepravných podmienok právo na zrušenie letu. Vrátenie peňazí je rovnaké ako v prípade storna zo strany klienta, teda po dodaní originálu letenky a písomnej autorizácii leteckej spoločnosti.

Zastúpenie leteckej spoločnosti sa v týchto prípadoch snaží o prednostné vybavenie storna, bohužiaľ predajca nie je schopný túto lehotu ovplyvniť. Zvyčajná doba pre vybavenie je cca 1 mesiac, prípadne dlhšie.

Navrátenie peňazí ihneď nie je práve z vyššie uvedených dôvodov možné.

 

5. Fakturácia

Rozdiely v cenách spôsobené zmenou kurzu a letiskových poplatkov do výšky 3,32 Eur po úhrade faktúry nevyžadujeme/nevraciame, pretože náklady s tým spojené prevyšujú túto čiastku.